Bài cây

Từ điển bách khoa nông nghiệp

Select any filter and click on Apply to see results
T2, 11/09/2015 - 10:12
Bài cây là kỹ thuật đánh dấu cây rừng trong thiết kế khai thác hay thiết kế tỉa thưa rừng để khi thi công, người chặt hạ cây có thể phân biệt được những cây rừng ddwwocj phép chặt và những cây cần được giữ lại nuôi dưỡng. Dấu bài cây thường được đánh bằng sơn có màu đỏ, cây bài chặt được đánh dấu trừ (-) ở thân cây tại vị trí cách mặt đất 1,3 mét và ở vị trí gốc cây cách mặt đất 20 cm theo cùng một hướng để dễ quan sát. Những cây chừa lại (cây bài chừa) có thể không đánh dấu hoặc nếu có thường dùng dấu cộng (+), vị trí đánh dấu cho những cây bài chừa tương tự như quy định đối với cây bài chặt.
 
Nguồn: GS Đường Hồng Dật (chủ biên), Từ điển bách khoa nông nghiệp Việt Nam (2011), Nhà xuất bản Nông nghiệp.
X
Hãy điền tên đăng nhập ở Hội bảo vệ thực vật của bạn.
Enter the password that accompanies your username.
Đang nạp