Axit nucleic

Từ điển bách khoa nông nghiệp

Select any filter and click on Apply to see results
T2, 11/09/2015 - 09:55
Vật chất mang thông tin di truyền của sinh vật (động vật, thực vật, vi sinh vật và virut). Là một polyme hình thành từ các monome là các nucleotit. Mỗi nucleotit được cấu tạo từ ba thành phần: 1 gốc phootsphat, đường pento (đường 5 cacbon) và một bazơ hữu cơ. Vì các nucleotit chỉ khác nhau ở bazơ nên thường dùng từ "bazơ" thay cho "nucleotit". Các bazơ hữu cơ thuộc 2 nhóm: các purin gồm adenin và guanin; các pinmidin gồm thimin cytosin và uracin. Các nucleotit được nối với nhau bằng liên kết photphodiester, tạo thành chuỗi dài.
Axit nucleic gồm 2 loại phân tử có nhiều đặc điểm cấu tạo rất giống nhau là axit ribonucleic và axit deoxyribonucleic (ADN và ARN).
 
Nguồn: GS Đường Hồng Dật (chủ biên), Từ điển bách khoa nông nghiệp Việt Nam (2011), Nhà xuất bản Nông nghiệp.
X
Hãy điền tên đăng nhập ở Hội bảo vệ thực vật của bạn.
Enter the password that accompanies your username.
Đang nạp