ATT

Từ điển bách khoa nông nghiệp

Select any filter and click on Apply to see results
T2, 11/09/2015 - 09:52
Vị trí trên phân tử AND của phagơ (thực khuẩn thể) giúp nó nhập vào vị trí gắn trên AND nhiễm sắc thể của vi khuẩn chủ.
Phát hiện ra ATT đã mở ra triển vọng khắc phục tác hại do phagơ gây nên trong việc nuôi nhân vi khuẩn. Trong việc sản xuất thuốc trừ sâu sinh học từ vi khuẩn Bacillus thurigiensis, khi hạn chế được sự gây hại của phagơ, sẽ làm tăng năng suốt tạo ra sản phẩm.
 
Nguồn: GS Đường Hồng Dật (chủ biên), Từ điển bách khoa nông nghiệp Việt Nam (2011), Nhà xuất bản Nông nghiệp.
X
Hãy điền tên đăng nhập ở Hội bảo vệ thực vật của bạn.
Enter the password that accompanies your username.
Đang nạp