Yếu tố lợi nhuận

Từ điển

Select any filter and click on Apply to see results
T6, 07/05/2013 - 14:21

Yếu tố không cản trở quá trình sinh trưởng và phát triển của sinh vật. Yếu tố lợi nhuận thường giúp sinh vật sinh trưởng và phát triển nhanh, sinh sản nhiều, tỷ lệ tử vong của các cá thể thấp. Các yếu tố sinh thái ở gần giá trị đối thuận thì trở thành yếu tố thuận lợi. Trong môi trường có các yếu tố sinh thái luôn thuận lợi thì giữa các cơ chế điều hòa tự nhiên với sự thay đổi mật độ quần thể của loài hại có một mối tương quan chặt chẽ.

Nguồn: GS Đường Hồng Dật (chủ biên), Từ điển bách khoa bảo vệ thực vật (1996), Nhà xuất bản Nông nghiệp.

X
Hãy điền tên đăng nhập ở Hội bảo vệ thực vật của bạn.
Enter the password that accompanies your username.
Đang nạp