Yếu tố chống chịu sâu bệnh

Từ điển

Select any filter and click on Apply to see results
T6, 07/05/2013 - 14:17

Những vật thể, chất, quá trình cây sử dụng để chống lại sự xâm nhiễm và gây hại của sâu bệnh.
Người ta sắp xếp các yếu tố chống chịu sâu bệnh thành các nhóm sau:
-Các yếu tố vật lý, cơ giới: độ dày lớp cuốn, độ dày vách tế bào, độ mở của khí khổng, độ dày lớp sáp trên bề mặt lá, độ cứng của lá...
-Các yếu tố cấu tạo: mật độ lông trên đơn vị diện tích lá, mật độ khí khổng, cấu tạo của hoa.
-Các yếu tố hóa học: chất kháng sinh, chất chống chất độc của ký sinh, độ pH.
-Các yếu tố sinh lý: hô hấp, quang hợp, chế độ nước trong cây.
-Các yếu tố chức năng: quá trình trao đổi chất, quá trình chuyển hóa các chất.
Cách sắp xếp này thuận tiện để phân tích các yếu tố chống chịu, nhưng có nhược điểm là trong thực tế có những quá trình bao gồm nhiều yếu tố, có những tác động là kết quả của những chuỗi kế tiếp hoạt động của nhiều yếu tố.

Nguồn: GS Đường Hồng Dật (chủ biên), Từ điển bách khoa bảo vệ thực vật (1996), Nhà xuất bản Nông nghiệp.

X
Hãy điền tên đăng nhập ở Hội bảo vệ thực vật của bạn.
Enter the password that accompanies your username.
Đang nạp