ARN

Từ điển

Select any filter and click on Apply to see results
T4, 04/22/2015 - 11:50
Axit ribonucleic. Nhóm axit nucleic được tạo thành trong chất tế bào và trong nhân tế bào. ARN có vai trò lớn trong việc tổng hợp các protein.
Phần lớn các loài virut gây bệnh cây có lõi là ARN.
 
Nguồn: GS Đường Hồng Dật (chủ biên), Từ điển bách khoa bảo vệ thực vật (1996), Nhà xuất bản Nông nghiệp.
X
Hãy điền tên đăng nhập ở Hội bảo vệ thực vật của bạn.
Enter the password that accompanies your username.
Đang nạp