Apneumon

Từ điển

Select any filter and click on Apply to see results
T4, 04/22/2015 - 11:48
Hóa chất hình thành từ một nguồn vô sinh và đóng vai trò môi giới cho các hành vi tương tác giữa các cá thể thuộc những loài khác nhau. Loài ong cự bán ký sinh bị hấp dẫn bởi mùi bột yến mạch, một loại thực ăn cho ký chủ của loại ong này.
 
Nguồn: GS Đường Hồng Dật (chủ biên), Từ điển bách khoa bảo vệ thực vật (1996), Nhà xuất bản Nông nghiệp.
X
Hãy điền tên đăng nhập ở Hội bảo vệ thực vật của bạn.
Enter the password that accompanies your username.
Đang nạp