Anionic hoạt tính

Từ điển

Select any filter and click on Apply to see results
T4, 04/22/2015 - 11:47
Phần tử chất hoạt động bề mặt mang điện tích âm được xếp vào các hợp chất anion hoạt tính.
 
Nguồn: GS Đường Hồng Dật (chủ biên), Từ điển bách khoa bảo vệ thực vật (1996), Nhà xuất bản Nông nghiệp.
X
Hãy điền tên đăng nhập ở Hội bảo vệ thực vật của bạn.
Enter the password that accompanies your username.
Đang nạp