Ancaloit

Từ điển

Select any filter and click on Apply to see results
T4, 04/22/2015 - 11:40
Hợp chất hữu cơ có các tính chất tương tự như ancali.
Ancaloit là những chất thứ sinh được tạo thành trong cơ thể thực vật trong quá trình trao đổi chất và có vai trò chủ yếu là bảo vệ tế bào.
Một số Ancaloit do có những tính chất trị liệu cao nên được dùng trong y tế như moocphin, atropin, strichnin.
Một số loài cây tạo ra các Ancaloit để chống lại sự lây nhiễm của dịch hại.
 
Nguồn: GS Đường Hồng Dật (chủ biên), Từ điển bách khoa bảo vệ thực vật (1996), Nhà xuất bản Nông nghiệp.
X
Hãy điền tên đăng nhập ở Hội bảo vệ thực vật của bạn.
Enter the password that accompanies your username.
Đang nạp