Allomon

Từ điển

Select any filter and click on Apply to see results
T6, 07/12/2013 - 15:28

Chất do một sinh vật sản sinh ra khi tiếp xúc với một sinh vật khác loài, gây ra một phản ứng có lợi cho loài đã sản sinh ra chất đó. Loài ong bầy Nam Mỹ Mischocyttaus drewsseni bôi những chất bài tiết vào thân tổ của chúng để xua đuổi các loài kiến. Nhiều loại cây sản sinh ra các chất thứ cấp có tác dụng xua đuổi côn trùng hoặc làm chúng ngán sợ, không dám cắn phá.

Nguồn: GS Đường Hồng Dật (chủ biên), Từ điển bách khoa bảo vệ thực vật (1996), Nhà xuất bản Nông nghiệp.

X
Hãy điền tên đăng nhập ở Hội bảo vệ thực vật của bạn.
Enter the password that accompanies your username.
Đang nạp