Ẩn nấp

Từ điển

Select any filter and click on Apply to see results
T7, 04/25/2015 - 11:15
Dùng vật và nơi có điều kiện che khuất, chỗ tối để trốn tránh kẻ thù và những gì nguy hiểm cho chúng. Sâu thường ẩn nấp vào mặt dưới lá, hốc cây, dưới lớp vỏ cây, trong các khe nứt trên cây.
Người ta đã sử dụng tập tính này của một số loài sâu để tìm cách bắt, tập trung chúng lại và tiến hành biện pháp diệt trừ có hiệu quả.
 
Nguồn: GS Đường Hồng Dật (chủ biên), Từ điển bách khoa bảo vệ thực vật (1996), Nhà xuất bản Nông nghiệp.
X
Hãy điền tên đăng nhập ở Hội bảo vệ thực vật của bạn.
Enter the password that accompanies your username.
Đang nạp