Ăn rỗi

Từ điển

Select any filter and click on Apply to see results
T4, 04/22/2015 - 11:54
Ăn nhiều, tập trung trong một thời gian ngắn.
Một số loài sâu, tiêu biểu là con tằm ở tuổi 5 trước khi hóa nhộng, ăn rất nhiều. Đối với các loài sâu hại ở các tuổi lớn của ấu trùng thường là tuổi 4, 5, 6 chúng ăn rất khỏe và gây ra nhiều thiệt hại lớn cho cây. Đó là giai đoạn ăn rỗi.
 
Nguồn: GS Đường Hồng Dật (chủ biên), Từ điển bách khoa bảo vệ thực vật (1996), Nhà xuất bản Nông nghiệp.
X
Hãy điền tên đăng nhập ở Hội bảo vệ thực vật của bạn.
Enter the password that accompanies your username.
Đang nạp