Ăn lá (sâu)

Từ điển

Select any filter and click on Apply to see results
T6, 07/12/2013 - 15:31

Sử dụng lá cây làm thức ăn.
Sâu ăn lá thường để lại các vết cắn, những mảng lá bị ăn khuyết, những lỗ thủng trên lá. Có loài sâu ăn lá đục vào bên trong ăn các mô bào của lá để chừa lại các lớp biểu bì bên ngoài, tạo thành các đường đục trông rõ từ bên ngoài. Đặc trưng cho loại này là sâu vẽ bùa ăn lá cam chanh, giòi đục lá đậu tương.
Tác hại của sâu ăn lá làm giảm khả năng quang hợp của cây, làm cho cây suy yếu. Trong một số trường hợp khi cây phát triển quá tốt, xanh lốp, sâu ăn lá có tác dụng điều tiết một phần sinh trưởng của cây làm cho cây tập trung chất dinh dưỡng vào hình thành và nuôi các bộ phận sinh sản góp phần làm cho năng suất tăng lên.

Nguồn: GS Đường Hồng Dật (chủ biên), Từ điển bách khoa bảo vệ thực vật (1996), Nhà xuất bản Nông nghiệp.

X
Hãy điền tên đăng nhập ở Hội bảo vệ thực vật của bạn.
Enter the password that accompanies your username.
Đang nạp