Giới thiệu Hội KHKT Bảo vệ thực vật Việt Nam

Thông báo lỗi

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in menu_set_active_trail() (line 2404 of /home/baovethucv/domains/hoibaovethucvat.org/public_html/includes/menu.inc).

Về chúng tôi

T2, 07/13/2015 - 10:49


GIỚI THIỆU HỘI KHKT BẢO VỆ THỰC VẬT VIỆT NAM

Vietnam Plant Protection Association (VNPPA)

Hội khoa học kỹ thuật bảo vệ thực vật Việt Nam là một tổ chức xã hội nghề nghiệp của những người hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ thực vật và lien quan đến bảo vệ thực vật ở Việt Nam. Hội được thành lập theo Quyết định số 65/2000/QĐBTCCBCP ngày 30 tháng 10 năm 2000 của Bộ trưởng - Trưởng Ban tổ chức cán bộ Chính phủ (nay là Bộ nội vụ).

Hội hoạt động theo Điều lệ Hội khoa học kỹ thuật Bảo vệ thực vật Việt nam, được phê duyệt tại Quyết định số 51/2001/QĐ-BTCCB ngày 4/9/2001 của Ban tổ chức cán bộ Chính phủ và Luật pháp hiện hành.

NHIỆM VỤ CỦA HỘI                                                                                    

1. Tập hợp, đoàn kết tất cả những người hoạt động trong các lĩnh vực bảo vệ thực vật trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài đem hết tài năng trí tuệ đóng góp xây dựng một nền nông nghiệp bền vững, bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng.

2. Vận động Hội viên giúp dỡ lẫn nhau trong nghiên cứu, đào tạo,sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ.

3. Phát hiện đào tạo nhân tài, phát huy nội lực, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ.

4. Thực hiện các chương trình, dự án, đề tài khoa học công nghệ về bảo vệ thực vật, các hoạt động sản xuất kinh doanh - dịch vụ về bảo vệ thực vật.

5. Thực hiện các nhiệm vụ tư vấn, phản biện, giám định xã hội, đóng góp ý kiến đối với các chủ trương, chính sách, luật pháp, đề án, kế hoạch… về bảo vệ thực vật và vấn đề có liên quan.

6. Tuyên truyền, phổ biến  kiến thức, đào tạo, huấn luyện về bảo vệ thực vật.

7. Hợp tác quốc tế về bảo vệ thực vật.

8. Xây dựng, phát triển, quản lý hệ thống tổ chức Hội.

9. Bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên.                                     

TỔ CHỨC HỘI

- Cơ quan quyền lực cao nhất là Đại hội đại biểu toàn quốc, có nhiệm kỳ 5 năm.

- Đại hội bầu Ban chấp hành Trung ương. Ban chấp hành Trung ương  bầu Chủ tịch, các Phó chủ tịch, Tổng thư ký, Ban thường vụ và Trưởng ban kiểm tra. Ban chấp hành Trung ương thành lập các Ban chuyên môn và đơn vị trực thuộc.

- Thành viên tập thể của Hội khoa học kỹ thuật bảo vệ thực vật Việt Nam là các Hội khoa học kỹ thuật bảo vệ thực vật tỉnh-thành phố và các Chi hội bảo vệ thực vật cơ sở cơ sở.

Ban Lãnh đạo Hội qua các thời kỳ

- Nhiệm kỳ I (2001-2006): Chủ tịch Hội: GS. Đường Hồng Dật, Tổng thư ký: TS. Phan Thị Nguyệt Minh

- Nhiệm kỳ II (2006-2011): Chủ tịch: PGS.TS. Lê Văn Thuyết, Phó chủ tịch Tổng thư ký: KS. Nguyễn Quang Hiếu.

- Nhiệm kỳ III (2012-2016): Chủ tịch danh dự : GS. Đường Hồng Dật, Chủ tịch: PGS.TS. Lê văn Thuyết (từ tháng 1/2013 Quyền chủ tịch là KS. Nguyễn Quang Hiếu), Phó chủ tịch Tổng thư ký: KS. Nguyễn Quang Hiếu, Phó chủ tịch chuyên trách: KS. Trương Quốc Tùng và GS. Nguyễn Thơ.

Các Ban chuyên môn và Đơn vị Trung ương Hội trong nhiệm kỳ III

- Ban Thông tin - Tuyên truyền: Trưởng ban TS. Phạm Quý Hiệp

- Ban khoa học công nghệ và môi trường: Trưởng ban PGS.TS Nguyễn Kim Vân

- Ban Hợp tác - Phát triển: Trưởng ban: GS.TS.Hà Hùng

- Ban Tổ chức và kiểm tra: Trưởng ban: KS. Vương Quốc Tường

- Tập san Trái Đất Xanh: Tổng biên tập TS. Phạm Quý Hiệp

- Trung tâm nghiên cứu và phát triển nông nghiệp bền vững: Giám đốc TS. Đặng Vũ Thị Thanh

- Trung Tâm Tư vấn và phát triển nông nghiệp bền vững ở thành phố Hồ Chí minh, Trung tâm công nghệ sinh học bảo vệ thực vật nhiệt đới: Giám đốc GS. Nguyễn Thơ

CÁC CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG TRỌNG ĐIỂM NHIỆM KỲ III

Ban thường vụ Trung ương Hội xây dựng và triển khai một số Chương trình hoạt động trọng điểm sau đây của Hội trong nhiệm kỳ 2012-2016.

1. Chương trình hoạt động trong điểm “Xây dựng, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Hội”

Nội dung chủ yếu

- Thực hiện tốt Đề án hoàn thiện tổ chức và hoạt động của các tổ chức thuộc Trung ương Hội.

- Phát triển Hội viên đến năm 2016 đạt mức 1500.

- Phát triển tổ chức Hội:10-15 Hội bảo vệ thực vật tỉnh, thành phố; 5 tổ chức Chi hội bảo vệ thực vật cơ sở tai các cơ quan nghiên cứu, giảng dạy, quản lý; 5-7 Chi hội bảo vệ thực vật tại các công ty bảo vệ thực vật.

- Xây dựng mô hình tổ chức và nội dung hoạt động đối với 3 loại hình tổ chức là Hội Bảo vệ thực vật tỉnh, thành phố; Chi hội bảo vệ thực vật ở công ty sản xuất kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật và Chi hội khoa học kỹ thuật bảo vệ thực vật ở cơ quan nghiên cứu, quản lý.

thực hiện chế độ thu hội phí Hội viên phù hợp.

Tổ chức thực hiện

- Chủ nhiệm Chương trình: Ông Nguyễn Quang Hiếu, Quyền Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội.

- Phó chủ nhiêm: Ông Vương Quốc Tường, Trưởng Ban Tổ chức và kiểm tra.

- Phó chủ nhiệm (phía nam): Ông Nguyễn Thơ, Phó chủ tịch Hội

- Đơn vị chủ trì: Ban Tổ chức - kiểm tra Trung ương Hội.

2. Chương trình hoạt động trọng điểm “Thông tin, tuyên truyền, hỗ trợ và quảng bá thương hiệu bảo vệ thực vật Việt Nam”

Nội dung chủ yếu

Bao gồm các chương trình, dự án hợp phần sau:

- Chương trình phát triển, nâng cao chất lượng và hiệu quả của Tập san Trái Đất Xanh, cơ quan ngôn luận và diễn đàn của Hội.

- Chương trình tổ chức Giải thưởng bảo vệ thực vật Việt Nam nhằm bình chọn, tôn vinh và quảng bá các “Thương hiệu bảo vệ thực vật Việt Nam” cho các tổ chức, cá nhân và sản phẩm tiêu biểu trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, quản lý nhà nước và kỹ thuật, nghiên cứu-ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, đồng thời có hình thức quảng bá các thương hiệu và sản phẩm tiêu biểu đó rộng rãi cho sản xuất và đời sống…

- Chương trình tư vấn, hợp tác, hỗ trợ hoạt động cho các doanh nghiệp bảo vệ thực vật về: pháp lý, khoa học công nghệ, phản biện chính sách, tuyên truyền quảng bá, dịch vụ kỹ thuật.

 Tổ chức thực hiện

- Đơn vị chủ trì: Ban thông tin, tuyên truyền TW Hội.

- Chủ nhiệm chương trình: Ông Trương Quốc Tùng, Phó chủ tịch Hội

- Phó chủ nhiệm chương trình: Ông Phạm Quý Hiệp, ủy viên Ban thường vụ Trung ương Hội.

- Phó chủ nhiệm chương trình: Ông Nguyễn Hữu Huân, Phó chủ tịch Hội (phía nam).                                                           

- Xây dưng kế hoạch, quy chế Giải thưởng bảo vệ thực vật Việt nam, đặc biệt về tiêu chí, phương pháp, tài chính, tổ chức…

- Thực hiện việc ký hợp đồng tuyên truyền, quảng cáo trên Trái Đất Xanh, hợp đồng tư vấn hợp tác, hỗ trợ hoạt đông, dịch vụ khoa học công nghệ giữa doanh nghiệp và Hội.

3. Chương trình hoạt động trọng điểm “Tư vấn, chuyển giao và dịch vụ khoa học công nghệ về bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp bền vững”

Nội dung chủ yếu

Chương trình này bao gồm các Chương trình, Dự án hợp phần sau đây:

- Chương trình tư vấn, chuyển giao và dịch vụ các tiến bộ khoa học công nghệ về bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp theo tiêu  chuẩn VietGap.

- Chương trình tư vấn phản biện xã hội theo yêu cầu của Liên hiệp Hội, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, các địa phương, các doanh nghiệp liên quan đến bảo vệ thực vật và thuốc bảo vệ thực vật.

- Chương trình đào tạo, huấn luyện cán bộ kỹ thuật và nông dân về bảo vệ thực vật, thuốc bảo vệ thực vật và VietGap.       

Tổ chức thực hiện

- Đơn vị chủ trì chương trình: Ban Khoa học công nghệ và môi trường Trung ương Hội.

- Chủ nhiệm chương trình: KS. Nguyễn Quang Hiếu, Q.Chủ tịch Hội.

- Phó chủ nhiệm chương trình: Ông Nguyễn Thơ, Phó chủ tịch Hội, Ông Nguyễn Kim Vân, Trưởng Ban Khoa học công nghệ và môi trường.

4. Chương trình hoạt động trọng điểm “Hợp tác phát triển ứng dụng công nghệ vi sinh trong vệ sinh môi trường nông nghiệp, nông thôn”

Nội dung chủ yếu

- Nghiên cứu, hoàn chỉnh nội dung các quy trình công nghệ ứng dụng các chế phẩm vi sinh trong xử lý vệ sinh môi trường nông nghiệp-nông thôn (đặc biệt chế phẩm TB-E2).

- Chuyển giao công nghệ, dịch vụ kỹ thuật và vật tư trong vệ sinh môi trường nông nghiệp-nông thôn (chăn nuôi, sinh hoạt nông thôn, rác phế thải nông nghiêp…).

- Mở rộng hợp tác với các tổ chức quốc tế về công nghệ EM-EMRO.

 Tổ chức thực hiện

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Ban Hợp tác và phát triển

- Chủ nhiệm chương trình: Ông Trương Quốc Tùng, Phó chủ tịch Hội.

- Phó chủ nhiệm: Ông Hà Quang Hùng, Trưởng ban Hợp tác và phát triển.

5. Chương trình hoạt động trọng điểm “Xây dựng báo cáo tổng kết 60 năm xây dựng và phát triển ngành bảo vệ thực vật Việt Nam”

 Nội dung chủ yếu

Tổ chức tổng kết trên các lĩnh vực: xây dựng tổ chức, chỉ đạo sản xuất, quản lý nhà nước, nghiên cứu khoa học, xây dựng pháp luật, sản xuất kinh doanh, đào tạo huấn luyện, hợp tác quốc tế... Xây dựng báo cáo tổng kết và một số báo cáo chuyên đề. In thành sách.

Tổ chức thực hiên

- Thành lập ban chỉ đạo chương trình: Ông Nguyễn Xuân Hồng, Phó chủ tịch Hội, Cục trưởng Cục bảo vệ thực vật làm Trưởng ban. Các ông Nguyễn Quang Hiếu, Ngô Vĩnh Viễn,  Nguyễn Thơ làm Phó trưởng Ban.

- Thành lập Ban biên tập do GS. Đường Hồng Dật làm Tổng biên tập, bao gồm một số nhà khoa học, nhà quản lý, nhà sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực bảo vệ thực vật.

- Ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai chương trình.

6. Chương trình phản biện và giám định xã hội

Mục đích ý nghĩa

- Tăng cường chức năng phản biện xã hội, một nhiệm vụ được xác định là hàng đầu đối với Hội nghề nghiệp, được Nhà nước đặc biệt quan tâm và khuyến khích trong giai đoạn phát triển kinh tế-xã hội hiện nay.

- Tham gia đóng góp ý kiến nhằm góp phần xây dựng và hoàn thiện các chủ trương, chính sách của Nhà nước, của ngành, qua đó góp phần phát triển ngành bảo vệ thực vật và nền nông nghiệp bền vững ở nước ta. Nâng cao vai trò, vị thế của Hội khoa học kỹ thuật bảo vệ thực vật Việt Nam trong sản xuất, đời sống và xã hội.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH PHẢN BIỆN XÃ HỘI (2013 -  2016)

1. Điều tra đánh giá hiện trạng, nghiên cứu, đề xuất chiến lược sản xuất và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật ở Việt Nam.

2. Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp để phát triển sản xuất nông nghiệp tốt theo tiêu chuẩn Vietgap nhanh và bền vững ở Việt Nam.

3. Điều tra đánh giá hiện trạng và đề xuất mô hình tổ chức chuyên ngành. Bảo vệ thực vật từ Trung ương đến cơ sở.

4. Đánh giá kết quả ứng dụng công nghệ vi sinh hữu hiệu - EM (EMRO - Nhật Bản) và giải pháp phát triển công nghệ EM trong xử lý môi trường nông nghiệp-nông thôn ở Việt Nam.                                                                                                        

5. Tham gia đóng góp ý kiến với các văn bản pháp luật và pháp quy của nhà nước, Bộ, ngành..trong các lĩnh vực bảo vệ thực vật, thuốc bảo vệ thực vật, Vietgap, an toàn thực phẩm… đặc biệt về dự thảo luật bảo vệ thực vật và kiểm dịch thực vật, nghị định Chính phủ về quản lý thuốc bảo vệ thực vật, văn bản pháp quy về Vietgap…

6.Nhiên cứu các giải pháp để triển khai nhanh chóng, đồng bộ và xã hội hóa những tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất.

7. Các giải pháp nhằm tăng cường quản lý các hoạt động quảng cáo, quảng bá, tuyên truyền về thuốc bảo vệ thực vật  cho đúng và hiệu quả.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

-  Giới thiệu chương trình phản biện này đến các cơ quan Bộ - ngành liên quan, một số tổ chức phi Chính phủ trong và ngoài nước liên quan, các địa phương và một số doanh nghiệp.

- Lựa chọn một số đối tác trọng điểm, một số cơ quan chức năng để trao đổi thảo luận đi đến ký các chương trình hợp tác về một số nội dung phản biện cụ thể.

- Xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể cho từng năm, bắt đầu từ 2013.

- Khai thác các nguồn kinh phí của nhà nước, địa phương, doanh nghiệp, tổ chức quốc tế phục vụ chương trình này.

Hội khoa học kỹ thuật bảo vệ thực vật Việt Nam mong muốn nhận được sự hợp tác lâu dài và hiệu quả của các đối tác trong nước và quốc tế vì sự phát triển bền vững của nông nghiệp và môi trường.

Địa chỉ liên hệ giao dịch

Hội Bảo vệ thực vật Việt nam, số 149 Hồ Đắc Di - Đống Đa - Hà nội

Điện thoại: 0435334287, Fax: 0435331386, Email: VNPPA@fpt.vn


X
Hãy điền tên đăng nhập ở Hội bảo vệ thực vật của bạn.
Enter the password that accompanies your username.
Đang nạp