Nghị quyết Ban chấp hành Hội BVTV lần thứ 6

Thông báo lỗi

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in menu_set_active_trail() (line 2404 of /home/baovethucv/domains/hoibaovethucvat.org/public_html/includes/menu.inc).

Về chúng tôi

T6, 07/17/2015 - 15:19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HỘI KHKT BVTV VIỆT NAM

BAN THƯỜNG VỤ

Số: 283     HBVN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

 

 

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ BCH TRUNG ƯƠNG

HỘI KHOA HỌC KỸ THUẬT BVTV VIỆT NAM  LẦN THỨ VI (khóa III)

 

Ngày 6 tháng 2 năm 2015 Ban thường vụ đã tổ chức Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Hội khóa III nhiệm kỳ 2012-2016 tại Hà nội để tổng kết công tác Hội năm  2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015. Nhiều ủỷ viên Ban chấp hành đang hoạt động tại các lĩnh vực bảo vệ thực vật ở Trung ương và địa phương đã tham dự cuộc họp.

1. Hội nhị đã nghe  Thường trực lãnh đạo Hội trình bày báo cáo tổng kết công tác Hội năm 2014, nhiệm vụ công tác Hội năm 2015 và phát biểu kết luận Hội nghị của Quyền Chủ tich Hội Nguyễn Quang Hiếu.

2. Trên cơ sở báo cáo của Thường trực lãnh đạo Hội và các ý kiến thảo luận, đóng góp bổ sung của các đại biểu, Ban chấp hành thống nhất kết luận một số vấn đề sau đây về hoạt động của Hội trong năm 2014.

2.1. Thông qua báo cáo tổng kết của Ban thường vụ và Thường trực lãnh đạo Hội. Giao lãnh đạo Hội tiếp thu các ý kiến đóng góp để hoàn chỉnh báo cáo.

2.2. Thống nhất đánh giá về những kết quả và kinh nghiệm đã đạt được của Hội trong  năm 2014, đặc biệt trong các lĩnh vực và nội dung: duy trì tổ chức và hoạt động của Thường trực Hội, các Ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc và một số tổ chức Hội ở tỉnh, thành phố, tiếp nhận thêm thành viên mới là công ty tư vấn Hóa Nông và Diễn đàn baovethucvatcongdong.info. Triển khai tích cực chủ trương xây dựng mô hình Hội khoa học kỹ thuật bảo vệ thực vật tỉnh, thành phố là thành viên của Liên hiệp hội tỉnh và Hội bảo vệ thực vật Việt nam. Tiếp tục triển khai tích cực và có hiệu qủa quy chế đổi mới hoạt động xuất bản và phát hành Tập san Trái Đất Xanh. Nhiều tổ chức Hội và hội viên tiếp tục cố gắng triển khai một số hoạt động về thông tin tuyên truyền, đào tạo, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế. Đặc biệt năm nay chúng ta đã quan tâm và triển khai có kết quả hoạt động phản biện xã hội, thông qua các Hội thảo khoa học trong lĩnh vực  quản lý sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và đóng góp ý kiến cho các văn bản pháp quy để triển khai Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật. Hội thảo phản biện về sử dụng thuốc trừ cỏ Paraquat ở Việt nam được sự tham gia tích cực và rất nhiệt tình, rất trách nhiệm của nhiều cơ quan, nhà khoa học, doanh nghiệp, cơ quan truyền thông trong cả nước và đã đề xuất với nhà nước những ý kiến khoa học và khách quan, được các nhà khoa học, nhiều cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp đánh giá cao.

- Các hoạt động này vừa tạo thêm vị thế cho Hội, nâng cao vai trò tư vấn phản biện của Hội với Liên hiệp hội, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, các cơ quan quản lý nhà nước hữu quan, một số địa phương và nhất là khối các doanh nghiệp bảo vệ thực vật,vừa gắn nhiệm vụ phản biện xã hội của Hội với những vấn đề quan trọng, bức xúc của hoạt động bảo vệ thực vật, phát triển nông nghiệp bền vững, bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm.

Nhiều ý kiến đóng góp của Hội và các nhà khoa học đã được chuyển đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Đặc biệt Hội chúng ta đã chủ trì tổ chức thành công các sự kiện kỷ niệm 60 năm thành lập và phát triển ngành bảo vệ thực vật Việt nam (1953-  2013): Hoàn thành biên tập và xuất bản cuốn  sách “Tổng kết lý luận và thực tiễn 60 năm hoạt động bảo vệ thực vật Việt nam”, một công trình khoa học tổng kết toàn diện và sâu sắc những kết quả, thành tựu, kinh nghiệm trong 60 năm hoạt động của bảo vệ thực vật nước ta. Đồng thời đề xuất chiến lược phát triển công tác bảo vệ thực vật ở nước ta trong những năm tới. Công trình khoa học này được đánh giá cao. Thường trực lãnh đạo Hội với sự phối hợp, giúp đỡ của nhiều cơ quan, doanh nghiệp trong ngành và đặc biệt sự đăng cai tổ chức và tài trợ của công ty CP tập đoàn Điện Bàn đã tổ chức  thành công Lễ kỷ niệm trọng thể 60 năm bảo vệ thực vật Việt nam tại thành phố Đà nẵng vào ngày 4/4/2014 với sự tham gia của đông đảo các đại biểu đại diện các cơ quan hữu quan ở Trung ương, thành phố Đà nẵng, nhiều địa phương trong cả nước, cùng đại diện nhiều thế hệ làm công tác bảo vệ thực vật ở nước ta.

2.3. Tuy nhiên hoạt động Hội tiếp tục có một số các hạn chế

Một số khó khăn lâu năm và thường xuyên về cơ bản chưa có hướng khắc phục như nguồn thu tài chính rất hạn chế. Mô hình tổ chức, nội dung và cơ chế hoạt động của tổ chức Hội ở địa phương chưa được xác lập cụ thể phù hợp với thực tế. Chưa phát triển được thêm tổ chức Hội ở tỉnh, thành phố. Tổ chức và hoạt động của các Hội khoa học kỹ thuật bảo vệ thực vật địa phương gặp nhiều khó khăn và lúng túng. Hoạt động của các Trung tâm, Ban chuyên môn chưa đều, thiếu đồng bộ, một số chưa gắn hoạt động với nhiệm vụ chính trị và chức năng của Hội và chương trình hoạt động trọng điểm của Hội. Quy chế bình chọn nhằm vinh danh thương hiệu và sản phẩm bảo vệ thực vật tiêu biểu Việt nam tuy được nhất trí cao về chủ  trương nhưng chưa có sự đồng thuận về một số nội dung cụ thể nên chưa được triển khai. Một số ủy viên Ban chấp hành Trung ương, kể cả các ủy viên đang nắm giữ vị trí chủ chốt của các đơn vị chưa nhiệt tình trong công tác Hội cũng như trong việc hợp tác, giúp đỡ hoạt động Hội.

3. Về nhiệm vụ trọng tâm của công tác Hội trong năm 2015

Trên cơ sở thống nhất cao với những nhiệm vụ được nêu trong báo cáo sơ kết, kết hợp với các ý kiến thảo luận của nhiều đại biểu, Ban chấp hành yêu cầu Ban thường vụ và Thường trực lãnh đạo Hội tập trung chỉ đạo tốt một số công việc chủ yếu sau.

3.1. Tiếp tục duy trì và phát triển vững chắc tổ chức Hội

- Tiếp tục củng cố, nâng cao trách nhiệm và vai trò hoạt động của các Trung tâm, Ban, gắn hoạt động của các đơn vị với hoạt động Hội, với các chương trình hoạt động trọng điểm của Hội đã được xây dựng, đặc biệt về sản xuất rau quả an toàn theo VietGap, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm.

- Phối hợp với các Chi cục bảo vệ thực vật thành lập mới ít nhất 2-3 Hội bảo vệ thực vật tỉnh, thành phố, chú ý một số tỉnh, thành phố trọng điểm và có điều kiện. Nghiên cứu hoàn thiện quy chế và nội dung hoạt động của Hội bảo vệ thực vật tỉnh phù hợp với chức năng nhiệm vụ Hội và điều kiện địa phương.

- Triển khai mô hình Hội viên tập thể đối với các doanh nghiệp bảo vệ thực vật.

- Đặc biệt chú ý chuẩn bị tổng kết tốt nhiệm kỳ III và dự kiến nhân sự Ban chấp hành Trung ương Hội nhiệm kỳ IV để xin ý kiến Ban chấp hành Trung ương Hội kịp thời chuẩn bị tốt cho nhiệm kỳ IV (dự kiến Đại hội vào quý III/2016).

- Các ủy viên Ban chấp hành Trung ương cần nêu cao nhiệt tình và trách nhiệm trong tham gia công tác Hôi, đặc biệt là các ủy viên Ban chấp hành đang phụ trách các doanh nghiệp, Chi cục bảo vệ thực vật, nhất là các hoạt động phát triển tổ chức Hội, thông tin tuyên truyền, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật.

- Trung ương Hội và các tổ chức Hội ở địa phương cần quan tâm hơn nữa đến đời sống của Hội viên, đặc biệt các hội viên cao tuổi.

3.2. Tăng cường  hoạt động phản biện xã hội và chuyển giao công nghệ

- Xây dựng và trình duyệt với Liên hiệp hội kế hoạch phản biện năm 2016. Thực hiện tốt kế hoạch Hội thảo khoa học - phản biện và chuyển giao khoa học công nghệ được Liên hiệp hội giao trong năm 2015. Tăng cường sự phối hợp với Cục bảo vệ thực vật và các doanh nghiệp bảo vệ thực vật trong các hoạt động phản biện xã hội trong lĩnh vực thuốc bảo vệ thực vật.

- Phối hợp với các tổ chức khoa học công nghệ bạn và các địa phương triển khai việc ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ khoa học công nghệ nông nghiệp-nông thôn, đặc biệt trong lĩnh vực môi trường và an toàn thực phẩm.

- Triển khai tốt, đúng kế hoạch các dự án, chương trình hợp tác với các tổ chức quốc tế, đặc biệt dự án phát triển nông nghiệp bền vững của tổ chức Bánh mì cho thế giới ở Điện Biên và hợp tác với đối tác Nhật bản trong việc nghiên cứu sản xuất và ứng dụng nhiên liệu sinh học ở phía Nam.

- Cần phối hợp chặt chẽ với Đại học Nông lâm Thủ Đức, các tổ chức khoa học công nghệ và địa phương triển khai tiếp tục việc nghiên cứu ứng dụng quản lý dịch hại từ đất theo hướng hữu cơ sinh học cho một số cây trồng để có thể tổ chức một Hội thảo khoa học toàn quốc về chủ đề này.

- Công ty ACC phối hợp với các đơn vị thuộc Hôi và một số doanh nghiệp, Chi cục bảo vệ thực vật triển khai ứng dụng thí điểm phần mềm tra cứu trực tuyến thuốc bảo vệ thực vật phấn đấu để đăng ký phần mềm và được công nhận là tiến bộ kỹ thuật của ngành, hoàn thiện đề án xây dựng Chi cục bảo vệ thực vật điện tử.

3.3. Tích cực triển khai hoạt động thông tin, tuyên truyền, hợp tác

- Đẩy mạnh hoạt động của Ban thông tin-tuyên truyền trên cơ sở bổ sung, đổi mới tổ chức và nhiệm vụ. Tăng cường sự hợp tác thiết thực và hiệu quả với các doanh nghiệp và Chi cục bảo vệ thực vật trọng điểm trong hoạt động này.

- Xin giấy phép, xuất bản và phát hành 6 số Trái Đất Xanh trong năm 2015, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả Trái Đất Xanh. Xúc tiến ký mới hợp đồng quảng bá năm 2015 trên Trái Đất Xanh với các công ty bảo vệ thực vật, chú ý địa bàn phía Nam. Đưa Trái Đất Xanh lên mạng baovethucvatcongdong.info.

- Có chương trình cụ thể trong phối hợp hoạt động và hợp tác với các cơ quan, đơn vị mà Hội đã ký các chương trình hợp tác, chú ý nội dung hợp tác với Cục bảo vệ thực vật, Viện bảo vệ thực vật, Hội doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật Việt Nam.

- Tích cực phối hợp với Hội doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật Việt nam trong việc hoàn thiện Quy chế và tổ chức triển khai chương trình bình chọn thương hiệu sản phẩm bảo vệ thực vật tiêu biểu Việt nam.trong giai đoạn 2015-2016.

Ban chấp hành Trung ương Hội đề nghị các tổ chức Hội và hội viên trong cả nước tăng cường nhiệt tình và trách nhiệm, hợp tác đoàn kết trong việc tăng cường hoạt động Hội chúng ta, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2015.

Nơi nhận

- Các UVBCH TW

- Tổ chức Hội Tỉnh,TP

- Các đơn vị trực thuộc

- Lưu VP

Hà nội, ngày 24 tháng 2 năm 2015

T/M BAN THƯỜNG VỤ

Q. Chủ tịch - kiêm Tổng thư ký

(Đã ký)

 

 

 

 

Nguyễn Quang Hiếu

X
Hãy điền tên đăng nhập ở Hội bảo vệ thực vật của bạn.
Enter the password that accompanies your username.
Đang nạp