Nghị quyết Ban chấp hành Hội BVTV lần thứ 5

Thông báo lỗi

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in menu_set_active_trail() (line 2404 of /home/baovethucv/domains/hoibaovethucvat.org/public_html/includes/menu.inc).

Về chúng tôi

T5, 07/16/2015 - 09:40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HỘI KHKT BVTV VIỆT NAM

BAN THƯỜNG VỤ

Số:      HBVN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

 

 

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ BCH TRUNG ƯƠNG

HỘI KHOA HỌC KỸ THUẬT BVTV VIỆT NAM  LẦN THỨ V (khóa III)

 

Ngày 25 tháng 7 năm 2014 Ban thường vụ đã tổ chức Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Hội khóa III nhiệm kỳ 2012-2016 tại Hà nội để sơ kết công tác Hội 6 tháng đầu năm 2014 và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2014.

Nhiều uỷ viên Ban chấp hành đang hoạt động tại các lĩnh vực bảo vệ thực vật ở Trung ương và địa phương đã tham dự cuộc họp.

1. Hội nhị đã nghe  Thường trực lãnh đạo Hội trình bày báo cáo sơ kết công tác Hội 6 tháng đầu năm 2014, nhiệm vụ công tác Hội 6 tháng cuối năm 2014, một số báo cáo và thông báo tóm tắt khác về hướng dẫn thủ tục thành lập Hội khoa học kỹ thuật bảo vệ thực vật tỉnh, thành phố, về chủ trương tăng cường hoạt động phản biện xã hội, bồi dưỡng tài năng trẻ của nhà nước và Liên hiệp hội khoa học kỹ thuật Việt Nam và phát biểu kết luận Hội nghị của Quyền Chủ tich Hội Nguyễn Quang Hiếu.

2. Trên cơ sở báo cáo của Thường trực lãnh đạo Hội và các ý kiến thảo luận, đóng góp bổ sung của các đại biểu, Ban chấp hành thống nhất kết luận một số vấn đề sau đây về hoạt động của Hội trong 6 tháng đầu năm 2014.

2.1. Thông qua báo cáo sơ kết của Ban thường vụ và Thường trực lãnh đạo Hội.

2.2. Thống nhất đánh giá về những kết quả và kinh nghiệm đã đạt được của Hội trong 6 tháng đầu năm 2014 mặc dù phải vượt qua nhiều khó khăn, đặc biệt trong các lĩnh vực và nội dung: duy trì tổ chức và hoạt động của Thường trực Hội, các Ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc và một số tổ chức Hội ở tỉnh, thành phố. Triển khai tích cực chủ trương xây dựng mô hình Hội khoa học kỹ thuật bảo vệ thực vật tỉnh, thành phố là thành viên của Liên hiệp hội tỉnh và Hội bảo vệ thực vật Việt nam. Triển khai tích cực và bước đầu có hiệu qủa Quy chế đổi mới hoạt động xuất bản và phát hành Tập san Trái Đất Xanh. Nhiều Tổ chức Hội và hội viên tiếp tục cố gắng triển khai một số hoạt động về thông tin tuyên truyền, đào tạo, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế. Đặc biệt năm nay chúng ta đã quan tâm và triển khai có kết quả hoạt động phản biện xã hội, thông qua các Hội thảo khoa học trong lĩnh vực  quản lý sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và đóng góp ý kiến cho các văn bản pháp quy để triển khai Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật. Hội thảo phản biện về sử dụng thuốc trừ cỏ Paraquat ở Việt nam được sự tham gia tích cực và rất nhiệt tình, rất trách nhiệm của nhiều cơ quan, nhà khoa học, doanh nghiệp, cơ quan truyền thông trong cả nước và đã đề xuất với nhà nước những ý kiến khoa học và khách quan, được các nhà khoa học, nhiều cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp đánh giá cao.

- Các hoạt động này vừa tạo thêm vị thế cho Hội, nâng cao vai trò tư vấn phản biện của Hội với Liên hiệp hội, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, các cơ quan quản lý nhà nước hữu quan, một số địa phương và nhất là khối các doanh nghiệp bảo vệ thực vật, vừa gắn nhiệm vụ phản biện xã hội của Hội với những vấn đề quan trọng, bức xúc của hoạt động bảo vệ thực vật, phát triển nông nghiệp bền vững, bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm.

Nhiều ý kiến đóng góp của Hội và các nhà khoa học đã được chuyển đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Đặc biệt Hội chúng ta đã chủ trì tổ chức thành công các sự kiện kỷ niệm 60 năm thành lập và phát triển ngành bảo vệ thực vật Việt nam (1953 - 2013): hoàn thành biên tập và xuất bản cuốn sách “Tổng kết lý luận và thực tiễn 60 năm hoạt động bảo vệ thực vật Việt nam”, một công trình khoa học tổng kết toàn diện và sâu sắc những kết quả, thành tựu, kinh nghiệm trong 60 năm hoạt động của bảo vệ thực vật nước ta. Đồng thời đề xuất chiến lược phát triển công tác bảo vệ thực vật ở nước ta trong những năm tới. Công trình khoa học này được đánh giá cao. Thường trực lãnh đạo Hội với sự phối hợp, giúp đỡ của nhiều cơ quan, doanh nghiệp trong ngành và đặc biệt sự đăng cai tổ chức và tài trợ của công ty CP tập đoàn Điện Bàn đã tổ chức thành công Lễ kỷ niệm trọng thể 60 năm bảo vệ thực vật Việt nam tại thành phố Đà Nẵng vào ngày 4/4/2014 với sự tham gia của đông đảo các đại biểu đại diện các cơ quan hữu quan ở Trung ương, thành phố Đà Nẵng, nhiều địa phương trong cả nước, cùng đại diện nhiều thế hệ làm công tác bảo vệ thực vật ở nước ta.

2.3  Tuy nhiên hoạt động Hội tiếp tục có một số các hạn chế: Một số khó khăn lâu năm và thường xuyên về cơ bản chưa có hướng khắc phục như nguồn thu tài chính rất hạn chế, Mô hình tổ chức, nội dung và cơ chế hoạt động của tổ chức Hội ở địa phương chưa được xác lập cụ thể phù hợp với thực tế. Chưa phát triển được thêm tổ chức Hội ở tỉnh, thành phố. Tổ chức và hoạt động của các Hội khoa học kỹ thuật bảo vệ thực vật địa phương gặp nhiều khó khăn và lúng túng. Hoạt động của các trung tâm, Ban chuyên môn chưa đều, thiếu đồng bộ, một số chưa gắn hoạt động với nhiệm vụ chính trị và chức năng của Hội và chương trình hoạt động trọng điểm của Hội. Quy chế bình chọn nhằm vinh danh thương hiệu và sản phẩm bảo vệ thực vật tiêu biểu Việt nam tuy được nhất trí cao về chủ  trương nhưng chưa có sự đồng thuận về một số nội dung cụ thể nên cần tiếp tục hoàn thiện. Một số ủy viên Ban chấp hành Trung ương, kể cả các ủy viên đang nắm giữ vị trí chủ chốt của đơn vị, chưa nhiệt tình trong công tác Hội cũng như trong việc hợp tác, giúp đỡ hoạt động Hội.

3 . Về nhiệm vụ trọng tâm của công tác Hội trong 6 tháng cuối năm 2014

Trên cơ sở thống nhất cao với những nhiệm vụ được nêu trong báo cáo sơ kết, kết hợp với các ý kiến thảo luận của nhiều đại biểu, Ban chấp hành yêu cầu Ban thường vụ và Thường trực lãnh đạo Hội tập trung chỉ đạo tốt một số công việc chủ yếu sau:  

3.1. Tiếp tục duy trì và phát triển vứng chắc Tổ chức Hội

- Củng cố, nâng cao trách nhiệm và vai trò hoạt động của các trung tâm, Ban, gắn hoạt động của các đơn vị với hoạt động Hội, với các chương trình hoạt động trọng điểm của Hội đã được xây dựng. Bổ sung nhân sự và nhiệm vụ cho Ban Thông tin-Tuyên truyền, bao gồm cả hoạt động tuyên truyền trên các trang mạng liên kết.vTăng cường tổ chức và hoạt động của Ban Hợp tác và phát triển.

- Phối hợp với các Chi cục bảo vệ thực vật thành lập mới ít nhất 2 Hội bảo vệ thực vật tỉnh, thành phố,chú ý một số tỉnh, thành phố trọng điểm và có điều kiện. Nghiên cứu xây dựng Quy chế và nội dung hoạt động của Hội bảo vệ thực vật tỉnh phù hợp với chức năng nhiệm vụ Hội và điều kiện địa phương cũng như các quy định của pháp luật.

- Triển khai mô hình Hội viên tập thể đối với các doanh nghiệp bảo vệ thực vật.

- Các ủy viên Ban chấp hành Trung ương cần nêu cao nhiệt tình và trách nhiệm trong tham gia công tác Hôi, đặc biệt là các ủy viên Ban chấp hành đang phụ trách các doanh nghiệp, Chi cục bảo vệ thực vật, nhất là các hoạt động phát triển tổ chức Hội, thông tin tuyên truyền, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật.

- Các ủy viên Ban chấp hành Trung ương cũng yêu cầu Thường trực lãnh đạo và văn phòng Trung ương Hội cần tăng cường quan tâm, thăm hỏi, tạo điều kiện để PGS.TS. Lê Văn Thuyết yên tâm điều trị chữa bệnh dài hạn. Ông Nguyễn Quang Hiếu tiếp tục làm tốt nhiệm vụ của chức danh quyền Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội.

3.2.Đẩy mạnh hoạt động phản biện xã hội và chuyển giao công nghệ

 - Xây dựng và trình duyệt với Liên hiệp hội kế hoạch phản biện năm 2015, làm tốt hội thảo khoa học “Giải pháp giảm thiểu thuốc bảo vệ thực vật độc hại trong nông nghiệp”  trong quý 4 năm 2014. Hoàn thành việc biên soạn ấn phẩm hướng dẫn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hiệu quả và an toàn. Tham gia đóng góp ý kiến xây dựng và phản biện cho các văn bản pháp quy để triển khai Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật.                                       -  Các đơn vị thuộc Hội phối hợp với các tổ chức khoa học công nghệ bạn và các địa phương triển khai việc ứng dụng và chuyển giao công nghệ nông nghiệp-nông thôn, đặc biệt trong lĩnh vực sinh học bảo vệ thực vật, quản lý dịch hại tổng hợp, môi trường và an toàn thực phẩm. Triển khai tốt, đúng kế hoạch dự án phát triển nông nghiệp bền vững ở Điện biên của Tổ chức Bánh mì cho thế giới-Đức.

3.3. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, bình chọn thương hiệu bảo vệ thực vật

- Đẩy mạnh hoạt động của Ban Thông tin-Tuyên truyền trên cơ sở bổ sung, đổi mới tổ chức và nhiệm vụ. Tăng cường sự hợp tác thiết thực và hiệu quả với các doanh nghiệp và Chi cục bảo vệ thực vật trọng điểm trong hoạt động này.

- Xuất bản và phát hành 3 số Trái Đất Xanh, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả Trái Đất Xanh. Xúc tiến ký mới hợp đồng quảng bá năm 2015 trên Trái Đất Xanh với các công ty bảo vệ thực vật, chú ý địa bàn phía Nam. Đưa Trái Đất Xanh lên mạng baovethucvatcongdong.info.

- Thực hiện chương trình hợp tác với công ty ACC và 1-2 Chi cục bảo vệ thực vật, công ty thuốc bảo vệ thực vật trong triển khai tuyên truyền, huấn luyện, xây dựng thử nghiệm mô hình “Bảo vệ thực vật cộng đồng trong phát triển nông nghiệp bền vững” trên cơ sở ứng dụng các phần mềm quản lý trực tuyến và Chi cục bảo vệ thực vật điện tử.

-  Xây dựng hoàn thiện chương trình và quy chế bình chọn thương hiệu bảo vệ thực vật Việt nam đối với doanh nghiệp và sản phẩm bảo vệ thực vật, xin ý kiến đóng góp và thông qua các ủy viên Ban chấp hành để xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện trong năm 2015 với tinh thần tích cực, hiệu quả, thiết thực, tiết kiệm, coi trọng hoạt động hậu giải thưởng.

Ban chấp hành Trung ương Hội đề nghị các tổ chức Hội và hội viên trong cả nước tăng cường nhiệt tình và trách nhiệm, hợp tác đoàn kết trong việc tăng cường hoạt động Hội chúng ta, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2014.

Nơi nhận

- Các UVBCH TW

- Tổ chức Hội Tỉnh,TP

- Các đơn vị trực thuộc

- Lưu VP

Hà nội, ngày 10 tháng 8 năm 2014

T/M BAN THƯỜNG VỤ

Q. Chủ tịch - kiêm Tổng thư ký

 

 

 

 

 

Nguyễn Quang Hiếu

X
Hãy điền tên đăng nhập ở Hội bảo vệ thực vật của bạn.
Enter the password that accompanies your username.
Đang nạp