Thông báo Hội thảo và mời viết bài tham luận

Về chúng tôi

T6, 07/24/2015 - 11:09

 

 

 

  

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHKT VIỆT NAM

HỘI KHKT BẢO VỆ THỰC VẬT VIỆT NAM

Số: 294/ HBVTV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 24  tháng 7  năm 2015


                             THÔNG BÁO HỘI THẢO VÀ MỜI VIẾT BÀI THAM LUẬN


                  Kính gửi: Các Cơ quan, đơn vị và các nhà khoa học nông nghiệp

Để thực hiện nhiệm vụ tư vấn- phản biện, giám định xã hội của Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam, nhằm tìm các giải pháp có hiệu quả để phát triển Nông nghiệp xanh (tăng trưởng xanh nông nghiệp) ở nước ta. Hội khoa học kỹ thuật bảo vệ thực vật Việt Nam thông báo sẽ tổ chức một cuộc Hội thảo trong khoảng thời gian từ 25/9 đến 05/10 năm 2015 (chúng tôi xin gửi giấy mời sau) với tiêu đề:

                                               “Nông nghiệp xanh - hiện trạng và tương lai”

Hội thảo này bao gồm các nội dung chính sau:

- Các báo cáo khoa học và bài viết về nông nghiệp liên quan đến các vấn đề nâng cao chất lượng nông sản, bảo vệ sức khỏe con người và môi trường sinh thái.

- Các tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp như nghiên cứu và sử dụng  giống cây trồng chống chịu, canh tác nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sinh thái,  quản lý dịch hại bền vững, các biện pháp sinh học phòng trừ dịch hại, sử dụng thiên địch, các chế phẩm sinh học  bảo vệ cây trồng v.v.

- Hiện trạng và những tồn tại, khó khăn của việc phát triển nông nghiệp xanh.

- Những thế mạnh và giải pháp phát triển Nông nghiệp xanh của nước ta.

Hội khoa học kỹ thuật bảo vệ thực vật Việt Nam trân trong kính mời các cơ quan, đơn vị và các nhà khoa học nông nghiệp quan tâm tham gia viết bài tham luận Hội thảo.

Quy cách bài viết: Dung lượng không quá 8 trang vi tính và 5 tài liệu tham khảo. Thời hạn gửi bài: Trước ngày 25/ 8/2015

Bài viết tham gia Hội thảo và mọi ý kiến đóng góp xin liên hệ theo địa chỉ:

Văn phòng Hội khoa học kỹ thuật bảo vệ thực vật Việt Nam

Số 149 Hồ Đắc Di, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại cơ quan: 04. 3531386,   Email: vnppa@fpt.vn,  Fax: 3531386

Hoặc liên hệ: PGS.TS. Nguyễn Kim Vân, Trưởng ban khoa học công nghệ Hội khoa học kỹ thuật bảo vệ thực vật Việt Nam

Mobile: 0907406899        Email: nkvan2005@yahoo.com

Hội khoa học kỹ thuật bảo vệ thực vật Việt Nam chân thành cảm ơn sự quan tâm củaquý cơ quan, đơn vị và cá nhân các nhà khoa học để Hội thảo thành công tốt đẹp!

                        TM Ban Thường vụ Trung ương Hội Bảo vệ thực vật Việt Nam

                                                               Q. Chủ tịch 

 

 

                                                        Nguyễn Quang Hiếu 

 

 

X
Hãy điền tên đăng nhập ở Hội bảo vệ thực vật của bạn.
Enter the password that accompanies your username.
Đang nạp