Nhiệm vụ của công tác bảo vệ thực vật

T2, 04/20/2015 - 11:36

Nhiệm vụ của công tác bảo vệ thực vật được tập hợp lại theo 3 nhóm chủ yếu và được thể hiện như sơ đồ:

1. Bảo vệ năng suất nông sản

2. Bảo vệ hệ sinh thái đồng ruộng

3. Bảo vệ môi trường

X
Hãy điền tên đăng nhập ở Hội bảo vệ thực vật của bạn.
Enter the password that accompanies your username.
Đang nạp