Nội dung hoạt động của công tác bảo vệ thực vật

T3, 04/21/2015 - 09:29

Bảo vệ thực vật hoạt động thông qua nhiều nội dung khác nhau, với nhiều loại hình công việc. Những công việc đó có thể tập hợp lại trong 3 nhóm chủ yếu:

1. Các hoạt động phòng ngừa sâu bệnh hại

2. Các hoạt động tiêu diệt, hạn chế, loài trừ tác hại của sâu bệnh

3. Các hoạt động phục hồi sức khỏe, năng suất cây trồng. Lành mạnh hóa nông sản

                             

X
Hãy điền tên đăng nhập ở Hội bảo vệ thực vật của bạn.
Enter the password that accompanies your username.
Đang nạp