Các phương pháp của bảo vệ thực vật

T2, 05/04/2015 - 14:20

Bảo vệ thực vật hoạt động thông qua nhiều phương pháp khác nhau và được thể hiện trong sơ đồ:

1. Phương pháp thủ công, cơ giới

2. Phương pháp canh tác

3. Phương pháp hóa học

4. Phương pháp sinh học

5. Phương pháp vật lý

6. Kiểm dịch thực vật

                       

X
Hãy điền tên đăng nhập ở Hội bảo vệ thực vật của bạn.
Enter the password that accompanies your username.
Đang nạp