Các nội dung kỹ thuật của Bảo vệ thực vật

T7, 04/25/2015 - 10:50

Bảo vệ thực vật hoạt động thông qua nhiều nội dung kỹ thuật khác nhau và được thể hiện trong sơ đồ:

1. Tạo điều kiện cho cây phát huy đặc tính chống chịu

2. Định danh sâu bệnh

3. Dự tính dự báo

4. Tổng hợp bảo vệ cây

5. Phục hồi sức khỏe cây sau bệnh

                        

X
Hãy điền tên đăng nhập ở Hội bảo vệ thực vật của bạn.
Enter the password that accompanies your username.
Đang nạp