Các loại hình công việc của Bảo vệ thực vật

T4, 04/22/2015 - 09:15

Bảo vệ thực vật hoạt động thông qua nhiều loại hình công việc khác nhau. Những công việc đó có thể tập hợp lại trong 5 nhóm chủ yếu:

1. Sản xuất cung ứng vật tư bảo vệ thực vật

2. Nghiên cứu khoa học

3. Xây dựng lực lượng

4. Đào tạo cán bộ

5. Hợp tác quốc tế

                            

X
Hãy điền tên đăng nhập ở Hội bảo vệ thực vật của bạn.
Enter the password that accompanies your username.
Đang nạp